ΣΕΔΕ Λακωνίας - Να ξεκαθαρίσουν τα Νομαρχιακά Μητρώα

 

Ο ΣΕΔΕ Λακωνίας με έγγραφό του προς την ΠΕΣΕΔΕ κα τίτλο«Εγγραφή και αναθεώρηση εργοληπτικών επιχειρήσεων στα Νομαρχιακά Μητρώα», ζητά από την ΠΕΣΕΔΕ – πράγμα που ήδη έχει δρομολογήσει – να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τις εγγραφές εργοληπτικών επιχειρήσεων στα Νομαρχιακά Μητρώα. Το έγγραφο του Συνδέσμου έχει ως εξής: 
 
Μετά την καθιέρωση της συμμετοχής μας στα τεχνικά συμβούλια (Νομαρχιακά Συμβούλια Δημοσίων Έργων), καλούμαστε μεταξύ άλλων να αποφασίζουμε και για την εγγραφή και αναθεώρηση εργοληπτικών επιχειρήσεων στα Νομαρχιακά Μητρώα. Από την μέχρι τώρα συμμετοχή μας στα Συμβούλια, κατά τις συζητήσεις τέτοιων θεμάτων διαπιστώνουμε ότι:
  1. Δεν έχει γίνει εκκαθάριση σύμφωνα με την Υ.Α. αρ. 17α/04/50/Φ.Ν.430 ΦΕΚ Β’ 1314/11-10-01.
  2. Το νόημα της οδηγίας της Υ.Α. Δ15/2006 ΦΕΚ Β’ 102 και ειδικά της παρ. 4 του άρθρου 7 αυτής «Η αίτηση συνοδεύεται με πιστοποιητικό εκτέλεσης έργων και λοιπά στοιχεία που αποδεικνύουν την εμπειρία της επιχείρησης....» διαστρεβλώνεται και παρουσιάζονται ως πιστοποιητικά εμπειρίας π.χ. η προϋπηρεσία χειριστή εκσκαφέα για έργα υδραυλικά, η προϋπηρεσία χειριστή φορτωτή για έργα οδοποιίας, φίνισερ ή φέντεραλ για έργα ασφαλτικών κλπ.
  3. Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω είναι εγγεγραμμένες στα Νομ. Μητρώα και έρχονται προς αναθεώρηση ή νέα εγγραφή εργοληπτικές επιχειρήσεις με μεγάλη ευκολία σε πολλές κατηγορίες έργων. Π.χ. μία εργοληπτική επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη για κατηγορίες έργων Οικοδομικά, Οδοποιίας, Ασφαλτικά, Λιμενικά, Γεωτρήσεων.
  4. Πώς είναι δυνατόν ένας διπλωματούχος μηχανικός π.χ. πολιτικός να μην μπορεί να εγγραφεί στο ΜΕΕΠ και για έργα γεωτρήσεων, ενώ ένας εμπειροτέχνης να εγγράφεται στα Νομ. Μητρώα; Πώς είναι δυνατόν ένας πτυχιούχος ΤΕΙ π.χ. Δομικών Έργων μετά τριετία από τη λήψη πτυχίου να εγγράφεται στα Νομ. Μητρώα μόνο στην κατηγορία Οικοδομικών και οι εμπειροτέχνες σε όλες τις κατηγορίες; Πως είναι δυνατόν ένας αδειούχος ηλεκτρολόγος να εγγράφεται στα Νομ. Μητρώα στην κατηγορία Η/Μ χωρίς να είναι μηχανολόγος;
  5. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία Η/Μ είναι συγχρόνως εγγεγραμμένες στα Νομ. Μητρώα στις κατηγορίες έργων Οικοδομικά, Οδοποιία. Πώς είναι δυνατό αυτό όταν η 1η παρ. του άρθρου 7 της Υ.Α Δ15/2006 ΦΕΚ Β’ 102 ρητά αναφέρει «Εργ. Επιχειρήσεις που ΔΕΝ είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ....»;
Παρακαλούμε λοιπόν η Ένωσή μας να πιέσει κεντρικά (και με έγγραφα) στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΧΩΔΕ, για να δοθούν οδηγίες με τις οποίες θα καθορίζονται με σαφή και ενιαίο τρόπο:
Α) Ότι δεν μπορεί εργ. Επιχείρηση εγγεγραμμένη στο ΜΕΕΠ σε κάποια κατηγορία έργων να είναι συγχρόνως εγγεγραμμένη στα Νομ. Μητρώα σε άλλες κατηγορίες.
Β) Το ύψος (ποσόν τιμολογίων;) των απαιτούμενων πιστοποιητικών εμπειρίας, τόσο για την εγγραφή, όσο και για την αναθεώρηση.
Γ) Το είδος (η ποιότητα ή άλλως το περιεχόμενο) των πιστοποιητικών εμπειρίας. Δεν μπορεί τα πιστοποιητικά εμπειρίας που χρειάζονται σε κάποιον για να αποκτήσει δίπλωμα χειριστή (ημερομίσθια απασχόλησης στο μηχάνημα), τα ίδια πιστοποιητικά να είναι αρκετά για να εγγραφεί στα Νομ. Μητρώα, χωρίς ούτε καν να έχει κάνει έναρξη ασκήσεως επαγγέλματος. Να είναι δηλ. μισθωτός ή ημερήσια απασχολούμενος και να είναι εγγεγραμμένος στα Νομ. Μητρώα.
Δ) Ότι δεν ανανεώνεται η εγγραφή, αν την τελευταία τριετία η υπό αναθεώρηση εργ. Επιχείρηση δεν εκτέλεσε έργα.
Όσον μας αφορά, δεν είμαστε διατεθειμένοι να συμπράττουμε στις βιομηχανίες απονομής εργοληπτικών διπλωμάτων, ιδιαίτερα τις παραμονές εκλογών σε βάρος μάλιστα των νέων συναδέλφων (Α1 τάξης), όταν αυτοί μαστίζονται από την ανεργία.
 
Μετά τιμής
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Δημ. Παπαδάκος
Ο Γεν. Γραμματέας
Παν. Λιόκαυτος
 
Κατηγορία: