ΣΕΔΕ Φθιώτιδας - Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

 

Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γεν. Συνέλευσης των μελών του Σ.Ε.Δ.Ε. Φθιώτιδας, που συνήλθε την 7η Μαίου 2007 στα γραφεία του Συνδέσμου, διενεργήθηκε ευρεία συζήτηση και ανάλυση των θεμάτων και αφού ανταλλάχθηκαν απόψεις, διαπιστώθηκε ότι ο κλάδος των Εργοληπτών Δημ. Έργων βιώνει σήμερα την μεγαλύτερη και εντονότερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών που οφείλεται κυρίως στην εφαρμογή του ν.3263/2004, στην σταδιακή μείωση του προγράμματος Δ.Ε., στις χαμηλές τιμές των ισχυόντων τιμολογίων και στη μη βελτίωση των μελετών, ειδικά για τα μικρά και μεσαία έργα.

Επίσης στη Γεν. Συνέλευση τονίστηκε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθούν μέτρα και πρωτοβουλίες από την πολιτεία, για την άρση της οδυνηρής θέσης που έχει περιέλθει ο κλάδος και δηλώθηκε ότι ο Σύνδεσμος οφείλει να συσπειρώσει τα μέλη του για ν’αγωνιστούν όλοι μαζί ενωμένοι και δυναμικά για:

 Α. Να προωθηθούν και εξοφληθούν άμεσα οι (τουλάχιστον έως και το 2006)  πιστοποιήσεις για εκτελεσμένες εργασίες που παραμένουν ανεξόφλητες.
Β. Να συνταχθούν και να εγκριθούν οι Αναλύσεις Τιμών, με πραγματικά στοιχεία κόστους κάθε περιοχής, ώστε να γίνεται σωστά η κοστολόγηση των Έργων.
Γ. Να ανασταλεί για δυο χρόνια – τουλάχιστον – ο λογιστικός προσδιορισμός των καθαρών κερδών των ατομικών εργοληπτικών επιχειρήσεων.
Δ. Να καταργηθούν άμεσα οι εξοντωτικές εγγύησεις Καλής Εκτέλεσης που επιβάλλουν την εξάρτηση του Κατασκευαστικού Κλάδου από τις Τράπεζες.
Ε. Να πάψουν οι ΣΔΙΤ να υποκαθιστούν το Π.Δ.Ε. για έργα υποδομής που δεν είναι ανταποδοτικά (σχολεία, νοσοκομεία, κτίρια δημοσίων υπηρεσιών κλπ.), και να σταματήσουν να υποθηκεύουν τους προϋπολογισμούς των δημόσιων φορέων με έργα που στοιχίζουν τριπλάσια αυτών που εκτελούνται με την ισχύουσα νομοθεσία.
Στ. Να συντάσσονται πλήρεις και εφαρμόσιμες μελέτες με επικαιροποιημένες τιμές και εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις, και
Ζ. Να συνταχθεί και προωθηθεί για έγκριση το Μητρώο Κατασκευαστών Ιδ. Έργων .
-   Ακολούθως η Γεν. Συνέλευση ομόφωνα αποφάσισε, τη διάθεση ποσού 1000 ευρώ υπέρ του συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ», για την κατασκευή του Παιδιατρικού Ογκολογικού Νοσοκομείου και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. του Συνδέσμου να κάνει γνωστά τα προβλήματα του κλάδου, στα Μ.Μ.Ε. και σε όλα τα επίπεδα της Δημόσιας Διοίκησης και να πράξει κάθε ενέργεια που θα αποσκοπεί στην υλοποίηση των παραπάνω αποφάσεων.
 
 
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Καλτσάς
Ο Γεν. Γραμματέας
Χαράλαμπος Αθανασιάδης
 
Κατηγορία: