ΠΟΛ 1185/2014 του Υπ.Οικ. με θέμα: 'Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης − πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014'

Η σχετική ΠΟΛ βρίσκεται εδώ.

Το σχετικό συνοδευτικό έγγραφο βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: