Παρέμβαση Προέδρου ΣΕΔΕ Ηρακλείου κ. Κλάδου στο Συνέδριο των Νησιωτικών Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ

 

Παρέμβαση του κ. Κλάδου, Προέδρου ΣΕΔΕ Ηρακλείου κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου Νησιωτικών Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ (24-25/11/2007) με θέμα Αναπτυξιακός Χωροταξικός Σχεδιασμός και Περιβάλλον - ΕΣΠΑ 2007-2013 και Νησιωτικών Πολιτικών.

ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013
 
Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α)2007-2013 έρχεται να υλοποιηθεί σε μια περίοδο που βρίσκει τον εργοληπτικό κόσμο της χώρας στην χειρότερη περίοδο της τελευταίας 25ετίας.
Οι μικρομεσαίες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις ιδιαίτερα της περιφέρειας βιώνουν ένα εξαιρετικά νοσηρό επιχειρηματικό περιβάλλον.
Όπως επισημαίνεται από όλους και από το Τ.Ε.Ε, το ε.σ.π.α. είναι μια τελευταία ευκαιρία για τον τόπο μας να αξιοποιήσει σημαντικές χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης στο κείμενο που κατατέθηκε στη βουλή από το Τ.Ε.Ε. τονίζονται τα αρνητικά φαινόμενα που συνδέονται με τα προηγούμενα κοινοτικά πλαίσια, καθώς επίσης και η έλλειψη προϋποθέσεων ώστε από ένα σημείο και μετά η ανάπτυξη να στηρίζεται αποκλειστικά σε Εθνικούς Πόρους.
Τονίζεται επίσης η ανάγκη για μια σειρά μικρών, μεσαίων και μεγάλων έργων , δηλαδή με λίγα λόγια όπως ακριβώς αναφέρεται, το Ε.Σ.Π.Α. να συμβάλει στην αξιοποίηση όλου του υγιούς δυναμικού μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας, με ενιαίο και διαφανές θεσμικό πλαίσιο.
Το Τ.Ε.Ε. επίσης σημειώνει ότι πρέπει να σταματήσει ο φαύλος κύκλος της έλλειψης εμπιστοσύνης στην Δημόσια Διοίκηση, εκφράζοντας την ανησυχία του και θεωρεί άμεση προτεραιότητα την προώθηση μέτρων για την πιστοποίηση επάρκειας των τεχνικών υπηρεσιών του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης.
Όμως όπως φαίνεται τίποτα ή σχεδόν τίποτα από όλα αυτά δεν έχει ληφθεί υπ΄όψιν αφού το πάθημα δεν μας έγινε μάθημα.
 
1. Ο Ν 3263/04 και τα νέα απαράδεκτα, αντιεπιστημονικά και στερούμενα κάθε ανάλυσης τιμολόγια σίγουρα δεν θα βοηθήσουν αφού έχουν οδηγήσει την πλειοψηφία των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σε Δυσπραγία, Οικονομικό μαρασμό και συνεχή ομηρία από τις Τράπεζες. Καμία διαφοροποίηση δεν υπάρχει στα τιμολόγια αυτά στα νησιά, που το κόστος των έργων είναι μεγαλύτερο. Δηλαδή έχουμε ένα εξαιρετικά δυσμενές θεσμικό πλαίσιο που πάει από το κακό στο χειρότερο.
 
2. Παράλληλα με την υλοποίηση του Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 αρχίζει και η εφαρμογή των Σ.Δ.Ι.Τ. (Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα). Η πολιτεία βέβαια βλέπει τα Σ.Δ.Ι.Τ. ως μονόδρομο για να γίνουν μεγάλα και μικρά έργα με ομαδοποιήσεις. Πως θα καλυφθούν άραγε οι Ευθύνες όλων των Κυβερνήσεων μέχρι σήμερα ότι μετά από (3) Ευρωπαϊκά Πακέτα λείπουν βασικά έργα Υποδομής. Τα έργα με αυτόν τον τρόπο εκτέλεσης έχουν τελικά τριπλάσιο κόστος το οποίο μεταφέρεται στον πολίτη και θα έχουν σαν αποτέλεσμα την συρίκνωση – αφανισμό των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, ιδιαίτερα της περιφέρειας. Η συντριπτική πλειοψηφία των Έργων θα γίνεται από μετρημένες εταιρείες – Εργοληπτικούς Κολοσσούς.
 
3. Η Ανυπαρξία Σχεδιασμού Προγραμματισμού ιδιαίτερα στην περιφέρεια συνεχίζεται. Η έλλειψη πλήρων και σωστών μελετών, οι εκπτώσεις των έργων πριν τη Δημοπράτηση στις προδιαγραφές και στα τιμολόγια, ήταν βασικά αίτια που στα προηγούμενα πακέτα δεν αποροφήθηκαν σημαντικά κονδύλια.
 
4. Οι Αναπτυξιακές επιχειρήσεις της Αυτοδιοίκησης οι οποίες μπαίνουν στο τομέα κατασκευής των έργων με το πρόσχημα της μείωσης του κόστους φέρνουν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή κατασπατάληση του Δημόσιου χρήματος και έργα αμφιβόλου ποιότητας. Και εδώ υπάρχει μια φοβερή αντίφαση από τη μία να γίνονται και να προωθούνται Ιδιωτικοποιήσεις μεγάλων οργανισμών του Δημοσίου, και από την άλλη να αφαιρείται αντικείμενο εργασίας από τους μικρομεσαίους εργολήπτες της Περιφέρειας και να δίνεται στις Αναπτυξιακές επιχειρήσεις της Αυτοδιοίκησης.
 
5. Η Δημόσια Διοίκηση, βασικός παράγοντας στο σύστημα παραγωγής Δημοσίων έργων, αποδυναμώνεται συνεχώς και δεν έχει κανείς να προσθέσει τίποτα περισσότερο από αυτά που μας καταγγέλλουν οι συνάδελφοι της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
Συμπερασματικά λοιπόν για ποια ανάπτυξη μέσω του Ε.Σ.Π.Α. μιλάμε, όταν οι Μικρομεσαίες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις στην περιφέρεια, αυτές που θα εκτελέσουν τελικά τα έργα, διώκονται νομοθετικά και επιχειρηματικά;
Για ποια ανάπτυξη στην περιφέρεια μιλάμε και ειδικά στα νησιά όταν το μερίδιο που μας αναλογεί από το Ε.Σ.Π.Α. είναι αισθητά μικρότερο από το 3ο Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης;
Για ποια ανάπτυξη στη περιφέρεια μιλάμε, όταν βλέπομε το Π.Δ.Ε. να είναι καθηλωμένο στο 4,2% του Α.Ε.Π. και σχεδόν το 80% των κονδυλίων του, να προορίζεται για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα;
Για ποια ανάπτυξη στη περιφέρεια μιλάμε, όταν όλα δείχνουν ότι όλα δείχνουν ότι αυξάνεται η γραφειοκρατία και ο συγκεντρωτισμός;
Τελειώνοντας, καλούμε το Τεχνικό Επιμελητήριο να στηρίξει τις Μικρομεσαίες Εργοληπτικές επιχειρήσεις της περιφέρειας, έστω και την τελευταία στιγμή, στην εφαρμογή του Ε.Σ.Π.Α., θεωρώντας ότι αυτές είναι ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, σύμφωνα με την παλιά του θέση.
 
 
Ηράκλειο    24-11-2007
                            
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι. ΚΛΑΔΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ. Ε.Δ.Ε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Κατηγορία: