Επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. με θέμα: 'ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: