Επιστολή του ΣΠΕΔΕ Μεσσηνίας προς την ΠΕΣΕΔΕ με θέμα: 'Απαντηση σε επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς Συνδέσμους'. Απάντηση της ΠΕΣΕΔΕ στην επιστολή του ΣΠΕΔΕ Μεσσηνίας

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Η απάντηση της ΠΕΣΕΔΕ προς τον ΣΠΕΔΕ Μεσσηνίας βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: