Επιστολή του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ηρακλείου με θέμα: 'Μεγάλη αναγκαιότητα για μικρά και μεσαία έργα'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: