Επιστολή του Σ.Ε.Δ.Ε. Λάρισας προς την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. για προσωρινή αναστολή των κινητοποιήσεων

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: