Επιστολή του Προέδρου του Σ.Ε.Δ.Ε. Αιγιαλείας Φ. Καπετσώνη με θέμα: 'Θέσεις – απόψεις για την επιστολή παραίτησης του Προέδρου'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: