Επιστολή Συνδέσμου Ε.Δ.Ε. Ηρακλείου προς τον Δήμαρχο με θέμα:Δημοπρασία στις 3-6-2008 του έργου:ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

Το σχετικόμ κείμενο το καταβάζεται πατώντας εδώ

Κατηγορία: