Έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: 'Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α.'

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: