Απόφαση Δ1α/ΓΠ/οικ.55400/2021 πολλαπλών Υπουργείων: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13.09.2021 και ώρα 6 έως τη Δευτέρα 20.09.2021

Κατηγορία: 
Φορέας: