ΦΠΑ

ΠΟΛ.1049/2016 Τύπος & περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015

Νομοθέτημα: ΠΟΛ.1049/2016
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 20/04/2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: Ω8ΜΧΗ-7ΓΙ
Τίτλος: Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές Υποβολή με τη χρήση ηλε κτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013.
Αρχείο:
Σχόλια:  
Law category: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ 1182/2015 Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]

ΠΟΛ 1182/2015 Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1182/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 25/08/2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ Β' 1832/25-08-2015
Τίτλος: Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης
ΦΠΑ «050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2015, Φ2 TAXIS»
Αρχείο:
Σχόλια:  
Law category: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ 1173/2015 Υποβολή καταστάσεων που υποβάλλονταν με την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ.

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1173/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 04/08/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 7Ξ3ΤΗ-Ψ7Τ
Τίτλος: Υποβολή καταστάσεων που υποβάλλονταν με την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ
Αρχείο:
Σχόλια:  
Law category: 
  • ΠΟΛ

Φωτογραφική εξαίρεση των "μεγάλων συγχρηματοδοτούμενων έργων του άρθρου 100 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου" από το άρθ.1$10 ν4281/14 περί «Μη επιβολής ΦΠΑ σε τεχνικά έργα»

Στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου "Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης - Ίδρυση συνδεδεμένης εταιρίας παρ.4 άρθρου 1 του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α’ 44/2015) - Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ), τροποποίηση διατάξεων Ν.

Carrier: 

ΠΟΛ 1160/2015 Οι αλλαγές που επέρχονται στους συντελεστές ΦΠΑ από Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]

ΠΟΛ 1160/2015 Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α΄/16.7.2015), που αφορά «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)»

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1160/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 17/07/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 9690Η-52Ν
Τίτλος: Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α΄/16.7.2015), που αφορά «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)»
Αρχείο:
Σχόλια: Οι αλλαγές που επέρχονται στους συντελεστές ΦΠΑ από Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015
Law category: 
  • ΠΟΛ

ΣΠΕΔΕ Ν. ΛΕΣΒΟΥ: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΕΣΕΔΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΠΕΔΕ Ν. ΛΕΣΒΟΥ
ΕΡΜΟΥ 300-304
81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Category: 
Carrier: 

ΠΟΛ 1104/2015 Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1104/2015
Φορέας: Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Ημερομηνία: 14/05/2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ 844Β'/14-05-2015
Τίτλος: Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης
και περαιτέρω επιστροφή
Αρχείο:
Σχόλια:  
Law category: 
  • ΠΟΛ

Σύσκεψη Εργασίας του Προεδρείου της ΠΕΣΕΔΕ με στελέχη του Υπουργείου Οικονομίας σε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομίας κο Σταθάκη

Σύσκεψη Εργασίας του Προεδρείου της ΠΕΣΕΔΕ με στελέχη του Υπουργείου Οικονομίας σε προγραμματισμένη συνάντηση με του Υπουργό Οικονομίας κο Σταθάκη, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Μαϊου.

Σε κλίμα συνεργασίας τέθηκαν επί τάπητος όλα τα ζέοντα θέματα των εργοληπτικών επιχειρήσεων.

Carrier: 

Pages

Subscribe to RSS - ΦΠΑ