Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων: Κυρώθηκε στην Βουλή η Συμφωνία Ελλάδας – ΗΠΑ στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας