Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών: Σύντομη παρουσίαση του έργου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή στη ΔΕΘ