Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας: Στις εργασίες του 9ου Συνεδρίου Περιφερειακής Ανάπτυξης συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων

Κατηγορία: