Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας: Προεδρικό Διάταγμα για το Κτήμα Καμπά