Θέσεις των Συνδέσμων Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δυτικής Μακεδονίας για το νέο νομοσχέδιο Δημοσίων Έργων

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: 
Φορέας: