ΕΡΓΑ

ΠΕΣΕΔΕ: Διαμαρτυρία – Καταγγελία για την διαδικασία δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ - Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων»

Φορέας: 

Δελτίο Τύπου: Συνάντηση εργασίας του Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ κου Χρήστου Σπίρτζη με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΕΣΕΔΕ πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 6 Αυγούστου

Το Δελτίο Τύπου της ΠΕΣΕΔΕ για την από 6 Αυγούστου συνάντηση εργασίας του Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ κου Χρήστου Σπίρτζη με την Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΕΣΕΔΕ θα βρείτε εδώ.

Ευήκωον ούς του Υπουργού σε προτάσεις αλλά και προαναγγελία κρίσιμων επερχόμενων αλλαγών σε Μητρώα (ΜΕΚ-ΜΕΕΠ) και προϋποθέσεις συμμετοχής σε διαγωνισμούς με νέο νομοσχέδιο που αναμένεται τον Σεπτέμβριο.

Στιγμιότυπα από την συνάντηση:

Φορέας: 

Ν 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]

Ν 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Νομοθέτημα: Ν4412/2016
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία: 08/08/2016
Δημοσίευση: ΦΕΚ 147/08-08-2016
Τίτλος: Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Νόμος

Ν 4413/2016 Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις.

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]

Ν 4413/2016 Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις.

Νομοθέτημα: Ν 4413/2016
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία: 08/08/2016
Δημοσίευση: ΦΕΚ 148/08-08-2016
Τίτλος: Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Eυρωπαϊκού Kοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις.
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • Νόμος

Έκκληση βοήθειας από τα Σκόπια για παροχή μηχανημάτων έργου

Φορέας: 

Ν 4410/2016 Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Νομοθέτημα: Ν 4410/2016
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Ημερομηνία: 03/08/2016
Δημοσίευση: ΦΕΚ 141/03-08-2016
Τίτλος: Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
Αρχείο:
Σχόλια: Με το άρθρο 54 διευθετείται η διπλή προκαταβολή (3%) σε περίπτωση εισφοράς έργου σε κοινοπραξία
Νόμος: 
  • Νόμος

Εργοληπτικόν Βήμα τεύχος 100 και επετειακό. Ξεφυλλίστε το.

Εργοληπτικόν Βήμα τεύχος 100 και επετειακό. Ξεφυλλίστε το.

Φορέας: 

Ν 4410/2016 (Στο άρ. 54 διευθετείται το πρόβλημα της διπλής προκαταβολής φόρου 3%, σε περίπτωση εισφοράς του έργου)

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]

Κατηγορία: 

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΕΡΓΑ