Συντελεστής Β Τριμήνου 2005 ΑΤΟΕ - Αναλυτικά Τιμολόγια Οικοδομικών