Συντελεστές Β Τριμήνου 2005 ΑΤΛΕ - Αναλυτικά Τιμολόγια Λιμενικών