Συνέντευξη της Προέδρου του ΣΠΕΔΕ Λέσβου Βάσως Αψώκαρδου στο TV Mitilini αναφορικά με το σχέδιο νόμου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Την συνέντευξη της Προέδρου του ΣΠΕΔΕ Λέσβου, κας Β. Αψώκαρδου, μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ

Κατηγορία: 
Φορέας: