ΠΟΛ

ΦΕΚ 1816 Β'/21-08-2015 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων

Νομοθέτημα: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014
φυσικών προσώπων
Φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 21/08/2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ 1816 Β'/21-08-2015
Τίτλος: Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων
φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014
φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν.4172/2013
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ 1173/2015 Υποβολή καταστάσεων που υποβάλλονταν με την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ.

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1173/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 04/08/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 7Ξ3ΤΗ-Ψ7Τ
Τίτλος: Υποβολή καταστάσεων που υποβάλλονταν με την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ 1162/2015 Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση λόγω της τραπεζικής αργίας και του περιορισμού των αναλήψεων μετρητών και των μεταφορών κεφαλαίων.

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1162/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 22/07/2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ 1537 Β'/22/07/2015
Τίτλος: Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση λόγω της τραπεζικής αργίας και του περιορισμού των αναλήψεων μετρητών και των μεταφορών κεφαλαίων.
Αρχείο:
Σχόλια:

Παράταση καταβολής των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών, μέχρι και την 31η Ιουλίου 2015.

Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ 1159/2015 Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α’ 80/16-07-2015)

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1159/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 17/07/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: Ω1Ρ2Η-Λ6Ι
Τίτλος: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α’ 80/16-07-2015)
Αρχείο:
Σχόλια: Οι αλλαγές που επέρχονται στο φορολογικό
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ 1160/2015 Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α΄/16.7.2015), που αφορά «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)»

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1160/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 17/07/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 9690Η-52Ν
Τίτλος: Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και του άρθρου 2 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α΄/16.7.2015), που αφορά «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)»
Αρχείο:
Σχόλια: Οι αλλαγές που επέρχονται στους συντελεστές ΦΠΑ από Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ 1153/2015 Εξόφληση δαπανών κατά την παράταση της διάρκειας της τραπεζικής αργίας που ορίζεται από την Π.Ν.Π. «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65Α ' /28.06.2015)

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1153/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 15/07/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 6ΜΩΧΗ-ΛΛΠ
Τίτλος: Εξόφληση δαπανών κατά την παράταση  της διάρκειας  της τραπεζικής αργίας  που  ορίζεται  από  την  Π.Ν.Π.  «Τραπεζική  αργία  βραχείας  διάρκειας»  (ΦΕΚ  65Α ' /28.06.2015)
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ 1139/2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των αμοιβών των μελών προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και αστικών εταιρειών μετά την έκδοση της ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλίου μας

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1139/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 30/06/2015
Δημοσίευση: ΑΔΑ: ΨΘΧ4Η-8ΦΩ
Τίτλος: Διευκρινίσεις σχετικά με  τη φορολογική μεταχείριση των αμοιβών των  μελών  προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.) και αστικών εταιρειών μετά την  έκδοση της  ΠΟΛ.1113/2015 εγκυκλίου μας
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ 1137/2015 Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία με μετρητά κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1137/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 30/06/2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ 1301 Β'/30-06-2015
Τίτλος: Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία με μετρητά κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ 1136/2015 Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση λόγω της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (ΦΕΚ 65 Α/28.06.2015)

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1136/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 30/06/2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ 1301 Β'/30-06-2015
Τίτλος: Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση λόγω της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (ΦΕΚ 65 Α/28.06.2015)
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

ΠΟΛ 1132/2015 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1088/17.4.2015 (Β’ 763)

Νομοθέτημα: ΠΟΛ 1132/2015
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 30/06/2015
Δημοσίευση: ΦΕΚ Β΄1286/29.6.2015
Τίτλος: Τροποποίηση της ΠΟΛ.1088/17.4.2015 (Β’ 763)
Αρχείο:
Σχόλια: Αφορά θέματα των φορολογικών δηλώσεων
Νόμος: 
  • ΠΟΛ

Σελίδες

Εγγραφή στο RSS - ΠΟΛ