ΠΟΛ.1070/2016 Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2015

Νομοθέτημα: ΠΟΛ.1070/2016
Φορέας: Υπουργείο Οικονομικών
Ημερομηνία: 06-06-2016
Δημοσίευση: ΑΔΑ: 74ΧΧΗ-ΚΥ7
Τίτλος: Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2015
Αρχείο:
Σχόλια:  
Νόμος: