Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/2021 πολλαπλών Υπουργείων: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από Σάββατο, 9.10.2021,και ώρα 06:00 έως & Δευτέρα 25.10.2021

Κατηγορία: 
Φορέας: