Ροή ειδήσεων

Απόφαση Ο. ΔΕΛ ΙΒ 1116459 ΕΞ 2022 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων πρώτου και δεύτερου του ν. 4987/2022 (Α΄206/4.11.2022) «Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας»»

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ