Ροή ειδήσεων

Απόφαση 21540 ΕΞ 2022 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα: «Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 32066/13.11.2020 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ζητήματα οργάνωσης και τήρησης του Εθνικού Μητρώου Διαδικασιών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 90 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184)» (Β΄ 5123)»

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ