Ροή ειδήσεων

Ανακοίνωση του του Υπουργείου Ανάπτυξης με θέμα: «Οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με την εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ЕЕ) 2019/1780 για τα ηλεκτρονικά έντυπα (e-Forms) για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων»

Το Υπουργείο Ανάπτυξης δημοσίευσε Οδηγίες προς τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με την εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού της ΕΕ σχετικά με τα ηλεκτρονικά έντυπα δημοσίευσης προκηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων.

Για να διαβάσετε πατήστε ΕΔΩ

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ