Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης & διάδοσης του COVID-19 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020

Κατηγορία: