«Βουτιά» 80% καταγράφει ο κλάδος της οικοδομής από το 2010 έως σήμερα


Στο τέλος του μήνα προβλέπεται να παρουσιαστεί αναλυτική μελέτη που ανέθεσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων για την Ποιότητα και την Ανάπτυξη των Κατασκευών στο ΙΟΒΕ, με θέμα «Η σημασία της ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των κατασκευών».

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Μείωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας έως 80% καταγράφει ο κλάδος της οικοδομής τα χρόνια του Μνημονίου από το 2010 έως σήμερα, με αποτέλεσμα να έχει επέλθει η απενεργοποίηση ενός μεγάλου μέρους του εργατικού δυναμικού της χώρας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη καθίζηση που καταγράφει διαχρονικά ένας επαγγελματικός κλάδος σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς σε καμία άλλη χώρα δεν έχει συντελεστεί τέτοια πτώση σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Αυτά επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων για την Ποιότητα και την Ανάπτυξη των Κατασκευών (ΣΕΠΑΚ). Πρόκειται για ένα νέο θεσμικό φορέα, ο οποίος ιδρύθηκε το 2013 και ήδη αριθμεί περισσότερα από 60 μέλη-επιχειρήσεις από όλο το φάσμα της οικοδομής και επιχειρεί να εντείνει τη δραστηριότητά του και την εν γένει παρουσία του στον κλάδο της κτηματαγοράς και των κατασκευών γενικότερα.

Εντός των προσεχών ημερών, πρόκειται να κατατεθούν αναλυτικές προτάσεις για την έξοδο του κλάδου από την κρίση, με σημείο αναφοράς την ανάληψη πρωτοβουλιών για την απλοποίηση της νομοθεσίας για τα ακίνητα και τις κατασκευές, την ελάφρυνση του φορολογικού πλαισίου, την προώθηση της οργανωμένης δόμησης, η οποία αποτελεί πάγια πρακτική στο εξωτερικό, την υποστήριξη παραγωγικών τομέων της οικονομίας, όπως ο τουρισμός, τη βελτίωση των διαδικασιών μελέτης και επίβλεψης των δημοσίων έργων, την ενίσχυση της ζήτησης ακινήτων από το εξωτερικό και την αναβάθμιση του αστικού δημόσιου χώρου. Ζητούμενο αποτελεί, επίσης, η αναβάθμιση και αντικατάσταση του κτιριακού αποθέματος, ιδίως στις αστικές περιοχές υψηλής πυκνότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, στο τέλος του μήνα προβλέπεται να παρουσιαστεί αναλυτική μελέτη που ανέθεσε ο ΣΕΠΑΚ στο ΙΟΒΕ (Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Μελετών), με θέμα «Η σημασία της ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των κατασκευών». Η εν λόγω μελέτη συγκρίνει τον εγχώριο κατασκευαστικό κλάδο με τους αντίστοιχους άλλων χωρών, ενώ περιγράφει και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την πολιτική που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

Το γεγονός ότι στον ΣΕΠΑΚ συμμετέχουν εταιρείες από κάθε πτυχή της οικοδομικής δραστηριότητας σημαίνει ότι για πρώτη ίσως φορά επιχειρείται από ένα θεσμικό φορέα του μια πιο σφαιρική προσέγγιση του κλάδου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον ΣΕΠΑΚ συμμετέχουν κατασκευαστικές και οικοδομικές εταιρείες, αρχιτεκτονικά και τεχνικά γραφεία, εταιρείες μελετών, ακόμη και εταιρείες οικιακού εξοπλισμού, αλλά και δομικών υλικών. Σύμφωνα με τους φορείς που συμμετέχουν στον εν λόγω σύνδεσμο, η πολιτική που ακολουθήθηκε τα τελευταία χρόνια προκάλεσε την απότομη μείωση της αξίας των ακινήτων, γεγονός που «έθρεψε» τη σημερινή ανασφάλεια και τη φυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό, οδηγώντας χιλιάδες επιχειρήσεις στην πτώχευση, ενώ πολλοί μηχανικοί και εργαζόμενοι στον κλάδο έχουν πλέον μεταναστεύσει στο εξωτερικό αναζητώντας εργασία.

 

Κατηγορία: 
Φορέας: