Ανακοινώθηκαν τα νέα τιμολόγια της Δ.Ε.Η. - Δελτίο Τύπου της ΔΕΗ

Το σχετικό Δελτίο Τύπου της ΔΕΗ βρίσκεται εδώ.

Ο πίνακας με τα σχετικά παραδείγματα βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: