Νέες οδηγίες για τον προσδιορισμό της υπεραξίας ακινήτων από το Υπ. Οικ.

Η σχετική ΠΟΛ (1168/2014) βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: