Ενημέρωση της ΠΕΣΕΔΕ για την τιμολογιακή πολιτική του 2013

Η σχετική επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς τους Συνδέσμους-μελη της βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: