Ανακοίνωση της ΠΕΣΕΔΕ σχετικά με την διαπίστωση Βασικών Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ) για το ΔΆτρίμηνο 2011 και το ΑΆ τρίμηνο 2012

Η σχετική ανακοίνωση της ΠΕΣΕΔΕ βρίσκεται εδώ.

Η κοινή επιστολή τω νΕ.Ο. προς το ΥΠΥΜΕΔΙ/ΓΓΔΕ βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: