Ανακοίνωση της Εταιρίας Θεσσαλικών Μελετών σχετικά με την ενίσχυση του υδατικού δυναμικού της Θεσσαλίας

Λάβαμε από την Εταιρία Θεσσαλικών Μελετών (Ε.ΘΕ.Μ) την παρακάτω ανακοίνωση, σχετική με την ενίσχυση του υδατικού δυναμικού της Θεσσαλίας από τα νερά του άνω ρου του Αχελώου.
Επειδή θεωρούμε ότι η ανακοίνωση αυτή της Ε.ΘΕ.Μ. πέρα από τον προεκλογικό της χαρακτήρα, αναδεικνύει την ανάγκη για την ολοκλήρωση εγκαταλελειμμένων ημιτελών έργων, για την κατασκευή νέων, βοηθώντας στην με υγιείς όρους ανάπτυξη της επαρχίας, την αναρτούμε στο site της ΠΕΣΕΔΕ για ενημέρωση των μελών της.

Η ανακοίνωση της Ε.ΘΕ.Μ. είναι εδώ.

Κατηγορία: