Επιστολή της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ προς την ΠΕΣΕΔΕ με θέμα: 'Έγγραφο ΠΕΔΜΕΔΕ σχετικά με την επίβλεψη και τον έλεγχο των Δημοσίων Έργων'

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ.

Η σχετική επιστολή της Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: