Δημοσιεύτηκαν και αναρτήθηκαν τα Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων, οι Συντελεστές Αναθεώρησης Τιμών και τα Πρακτικά Ε.Δ.Τ.Δ.Ε. Α' Τριμήνου 2010

Τα Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Α' Τριμήνου 2010, οι Συντελεστές Αναθεώρησης Τιμών Α' Τριμήνου 2010 καθώς και τα Πρακτικά της Επιτροπής Διαπιστώσεων Τιμών για το Α' Τρίμηνο 2010 έχουν αναρτηθεί και μπορούν να βρεθούν από την αναζήτηση εγγράφων στις κατηγορίες 'ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ', 'ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ' και 'ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ', φορέας 'ΥΠΟΜΕΔΙ'.

Κατηγορία: