Επιστολές - Ενστάσεις για το 66ο Συνέδριο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Η με αρ. πρωτ. 147-16/3/2010 Ένσταση του Παππά Κωνσταντίνου προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής του 66ου Συνεδρίου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ.

Η με αρ. πρωτ. 149-16/03/2010 Επιστολή του Βλάχου Βασίλειου προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. με την οποία ζητά να του χορηγηθούν αντίγραφα των ψηφοδελτίων της Εκλογής των μελών του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. για το 66ο Συνέδριο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ.

Η με αρ. πρωτ. 150-18/03/2010 Επιστολή του Πατούχα Χρήστου προς την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., υπ' όψιν της Εφορευτικής Επιτροπής των Εκλογών του 66ου Συνεδρίου, με την οποία ζητά να του κοινοποιηθεί η κατατεθημενη Ένσταση του Παππά Κωνσταντίνου βρίσκεται εδώ.

Η με αρ. πρωτ. 151-19/3/2010 Ένσταση των Αβρανά Φίλιπου, Αγγελίδη Γεωργίου, Βλάχου Βασιλείου, Κοσμά Γεωργίου, Κυριακάκη Γεωργίου, Κουκουλή Θεοδώρου, Μπελιμπασάκη Στεφάνου και Παππά Κωνσταντίνου ενωπιον της Εφορευτικής Επιτροπής του 66ου Συνεδρίου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ.

Η με αρ. πρωτ. 156-24/3/2010 Επιστολή του Γρηγορόπουλου Γρηγόρη προς την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. επί προσωπικού βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: