Πρόσκληση Συνεδρίασης 947 του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. στις 9 Απριλίου 2010.

Η σχετική πρόσκληση βρίσκεται εδώ.

Κατηγορία: