Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. την 1η Μαρτίου 2010

Η πρόσκληση για την Έκτακτη Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. την 1η Μαρτίου 2010 βρίσκεται εδώ.

ΕΓΓΡΑΦΟ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΛΑΠΑΔΑΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ: 'ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ'

Επιστολή Μελών Δ.Σ. Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τον Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. σχετικά με την πρόσκληση για διεξαγωγή έκτακτης συνεδρίασης του Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. την 1η Μαρτίου 2010.

Κατηγορία: