ΑΤΛΕ,Αναλυτικά Τιμολόγια Λιμενικών,1o Τρίμηνο του 2008