Ενημερωθείτε για όλες τις αλλαγές στα τιμολόγια Οικοδομικών Έργων. Σύγκριση νέων και παλαιών τιμών.

 

Αναρτήθηκαν ο Πίνακας τιμών καθώς και τα αναλυτικά τιμολόγια Οικοδομικών Έργων με τις νέες τιμές και τις διορθώσεις που θα ισχύουν από 20 Οκτωβρίου 2007. Για να τα κατεβάσετε πατήστε: 
 
 
Κατηγορία:  Τιμολόγια
Φορέας:       ΥΠΕΧΩΔΕ
Έτος:            2007
Κατηγορία: