Απλούστευση διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων έργων - Μια επιστολή της ΠΕΔΜΕΔΕ

Η ΠΕΔΜΕΔΕ κατέθεσε στις 10 – 10 –2007 πρόταση προς τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ για την απλούστευση διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων έργων. Παράλληλα, την επόμενη μέρα – ανήμερα, δηλαδή της συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής - αφού την κοινοποιεί στις υπόλοιπες εργοληπτικές οργανώσεις (ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ), τις καλεί και για τις δικές τους ενέργεις.
 
Για να διαβάσετε την επιστολή της ΠΕΔΜΕΔΕ στο ΥΠΕΧΩΔΕ πατήστε εδώ
 
Κατηγορία: