Δελτίο Τύπου Τ.Ε.Ε. τμήματος Β.Αιγαίου

Στις 3/8/2007 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Τ.Ε.Ε. τμήματος Β. Αιγαίου συνάντηση του Προέδρου του Τ.Ε.Ε. κου Δημήτρη Μάντζαρη και του Προέδρου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Γρηγόρη Γρηγορόπουλου, παρουσία των συναδέλφων Κων/νος Δελιογλάνης, Σαράντης Προκοπίου μέλος της Δ,Ε. του Τμήματος και ο συνάδελφος Αντώνης Γλεζέλης μέλος της Επιτροπής Διαπίστωσης Τιμών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η συζήτηση γύρω από την πρόοδο της ομάδας Εργασίας που έχει αναλάβει την μελέτη της προσαύξησης των τιμών δημοπράτησης των εργασιών που επηρεάζεται από τις θαλάσσιες μεταφορές, το δύσβατο οδικό δίκτυο, τις μονοπωλιακές καταστάσεις και τις συνθήκες μέσα σε οικισμούς και ιδιαίτερα τους παραδοσιακούς. Από πλευράς Τ.Ε.Ε. υπήρξε δέσμευση για συζήτηση και έγκριση των αποτελεσμάτων της ομάδας εργασίας στην συνεδρίαση της 24/8/2007 και την υποβολή τους στο Υπουργείο, Περιφέρεια, Ν.Α., ΤΕΔΚ. Συζητήθηκαν και η συνεργασία και των υπολοίπων νησιωτικών περιοχών Ιόνιο & Κρήτη. Θα επακολουθήσει λεπτομερής ενημέρωση από πλευράς Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. με όλους τους νησιωτικούς Συνδέσμους.         

Κατηγορία: