Τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κο Ιωάννη Λέκα συνάντησε η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. στο γραφείο του στην Περιφέρεια στις 2/8/2007.

Τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κο Ιωάννη Λέκα συνάντησε η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. στο γραφείο του στην Περιφέρεια στις 2/8/2007. Σε μια συνεργασία που κράτησε 1 ώρα και 20 λεπτά ο Περιφερειάρχης συζήτησε διεξοδικά όλα τα θέματα του υπομνήματος στα οποία μπορούσε να παρέμβει.

Συγκεκριμένα για το θέμα των τιμών ζήτησε να ενημερωθεί αμέσως μόλις τελειώσει η σχετική εργασία του Τ.Ε.Ε. για να εγκριθούν οι αιτιολογημένες προσαυξήσεις των τιμών. Αναγνώρισε πως μια νομοθετική ρύθμιση λύνει το θέμα καλύτερα.

Αναλύθηκε στο κο Περιφερειάρχη πως το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας που γνωμοδοτεί πλέον για το “ασύμφορο” των προσφορών, οφείλει να επηρεάζεται από τεκμηριωμένες απόψεις του φορέα που εισηγείται την ακύρωση του διαγωνισμού και όχι από επισφαλείς συγκρίσεις με αποτελέσματα άλλων διαγωνισμών (εγκ. 20/Δ17γ/03/114/ΦΝ 443 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) με δεδομένο ότι τιμές παραμένουν σταθερές από το 2004.

Ζητήθηκε λόγω των πολλών ατυχημάτων που παρουσιάζονται στα νησιά τα καλοκαίρια να προταχθούν έργα για την βελτίωση του οδικού δικτύου και της σήμανσης του.    Επίσης σε δημοπρατούμενα έργα να περιέχονται τιμές εργασιών σήμανσης που να θεωρούνται εργασίες και να πληρώνονται κανονικά τόσο κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών όσο στην συνέχεια και κατά την μόνιμη τοποθέτηση τους.

Επίσης ζητήθηκε από τον Περιφερειάρχη η ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή της εγκ. 16 αρ.πρωτ.Δ17α/02/85/ΦΝ 443/31/5/2007  του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. που επιβάλει την δεύτερη δημοπράτηση σε περίπτωση άγονου πρώτου διαγωνισμού.

Ο Περιφερειάρχης αναγνώρισε την συμβολή των ντόπιων Εργοληπτών και τις ιδιαίτερες δυσκολίες τόσο στην εκτέλεση όσο και την επίβλεψη των έργων (“Προσπάθησα να πάω ο ίδιος τρις φόρες στον Αϊ Στράτη όμως κατέστη αδύνατον λόγω καιρικών συνθηκών).                   

Κατηγορία: