Πρόσκληση προς τα μέλη της Εκτελεστικής επιτροπής της ΠΕΣΕΔΕ για την 102η Συνεδρίαση την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου.

Αρ.Πρωτ 1471
Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2007
 
102η  Συνεδρίαση της E.E. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. - Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2007
 
Πρόσκληση προς τα Μέλη της Εκτελεστικης επιτροπής της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
 
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην  102η Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., στις 11 Οκτωβρίου 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30π.μ στα γραφεία της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. με τα παρακάτω θέματα:
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
 
ΘΕΜΑ 1ο: Προετοιμασία Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου στις 20 Οκτωβρίου 2007.
 
ΘΕΜΑ 2ο: Ενέργειες για άμεση κατάθεση προς έγκριση στο Πρωτοδικείο των αποφάσεων του Καταστατικού Συνεδρίου.
 
ΘΕΜΑ 3ο: Φορολογικό Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΟ.
 
ΘΕΜΑ 4ο: Προτάσεις βελτίωσης εργασιών Επιτροπής Μ.Ε.Ε.Π.
 
ΘΕΜΑ 5ο: Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Προεδρείων Συνδέσμων στην Καλαμπάκα.
 
ΘΕΜΑ 6ο: Τιμολογιακή Πολιτική συνδρομών των Α.Ε. μελών Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. και Συνδέσμων.
 
ΘΕΜΑ 7ο: Θέματα Συντονιστικής Επιτροπής Εργοληπτικών Οργανώσεων.
 
ΘΕΜΑ 8ο: Θέματα Εποπτευουσών Επιτροπών Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
 
ΘΕΜΑ 9ο: Διάφορα θέματα – Προτάσεις Μελών Ε.Ε.
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος
 
Γρηγόριος Γρηγορόπουλος
Κατηγορία: