Εκπρόσωποι Εργοληπτικών Οργανώσεων στο Τεχνικό Συμβούλιο της Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

 

Εκπρόσωποι  Εργοληπτικών Οργανώσεων στο Τεχνικό Συμβούλιο της Ε.Υ.Α.Θ.  Α.Ε.

Κατεβάστε το σχετικό κείμενο εδώ

Κατηγορία: