Εγκύκλιος 9 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Εγκύκλιος 9 - Υ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
 
Δημοσίευση υπουργικής απόφασης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Προϊσταμένης Αρχής έργων αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ σε υποκείμενα όργανα.
 
 
 
Κατηγορία: