Κοινό έγγραφο Εργοληπτικών Οργανώσεων προς Υπουργό Εσωτερικών Δημ. Δ/σης και Αποκέντρωσης κ. Π. Παυλόπουλο

 

Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις - κατ'αλφαβητική σειρά - ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ με κοινό τους υπόμνημα στις 17-04-2007 προς τον κ. Προκόπη Παυλόπουλο, Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης γνωστοποιούν τις απόψεις τους επί των θεμάτων της τροποποίησης του Π.Δ. 171/87, της τήρησης των Νομαρχιακών Μητρώων και των χρημάτων από τη ΣΑΤΑ και το ΘΗΣΕΑ.

                                                        Υπόμνημα

 

Κατηγορία: