Θέσεις των Συνδέσμων Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Δυτικής Μακεδονίας για το νέο νομοσχέδιο Δημοσίων Έργων

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ.

Category: 
Carrier: